Principal Investigators

DCU
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Feedback & Control
UCD
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Modeling
TCD
Materials Processing Development
NUIG
Materials Processing Modeling
UCD
Materials Processing Feedback & Control

Funded Investigators

TCD
Materials Processing Feedback & Control
IT Sligo
Materials Processing Modeling
UCD
Materials Processing Development
NUIM
Materials Processing Feedback & Control
UCD
Materials Processing Feedback & Control
UCD
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development
WIT
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Modeling
DCU
Materials Processing Feedback & Control
NUIG
Materials Processing Modeling

Postdoctoral Researchers

UCD
Materials Processing Feedback & Control
DCU
Materials Processing Development
WIT
Materials Processing Development
TCD
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Feedback & Control
UCD
Materials Processing Feedback & Control
DCU
Materials Processing Development
NUIM
Materials Processing Feedback & Control
UCD
Materials Processing Modeling
UCD
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development

Postgraduate Researchers

UCD
Materials Processing Modeling
UCD
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Modeling
UCD
Materials Processing Modeling
UCD
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Feedback & Control
UCD
Materials Processing Feedback & Control
DCU
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Modeling
UCD
Materials Processing Development
NUIG
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Modeling
IT Sligo
Materials Processing Development
NUIM
Materials Processing Feedback & Control
UCD
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development
UCD
Materials Processing Development
DCU
Materials Processing Development
NUIG
Materials Processing Modeling
NUIG
Materials Processing Modeling
UCD
Materials Processing Feedback & Control
DCU
Materials Processing Feedback & Control

Operations Team

Specialist Staff